Kasalukuyang tumatanggap ng bagong mag-aaral para sa Taong 2003

Para sa mga batang nakaligtaan ng Pagkakataon

ELCC
Ecumenical Learning Center for Children

国際子ども学校

(在名古屋のフィリピン人の子どもたちのための学校)


 

Programa ng ELCC

1. Ang mga aralin ay nakabatay sa pangangailangan ng mga bata at ang pinaghahalawan ay mga aklat sa Pilipinas, gayundin dito sa Japan.

2. Ang pasukan ay magsisimula sa buwan ng Abril at matatapos sa Marso ng susunod na taon. Ang klase ay mula Lunes hanggang Biyernes sa ganap na 10:00am - 2:30pm. May tatlong (3) kategorya, Kindergarten(A), Elementary(B) at High school(C). Ang aming mga subjects ay, Filipino, English, Mathematics, Science, Japanese, Philippine Studies, Social Science, MAPE, Religion, Computer, atbp.

3. May excursion at field trips tatlong (3) beses sa isang taon, Open House at Long-Day Camp, kasama ang mga batang lokal at Christmas Party. Sa mga panahong ito, maraming boluntaryong Hapon ang sumasama na nagbibigay ng pagkakataon para sa lahat na makakilala ng bagong kaibigan.

4. Mayroon din palagiang konsultasyon sa Filipino community at Parent-Teacher's Association upang talakayin ang pag-unlad ng mga bata at iba pang bagay na may kaugnayan sa mga bata at sa pamilya nito.

PARA SA DAG-DAG NA KAALAMAN---2:30pm)Tumawag po lamang sa numero 0561-53-8937(Lunes-Biyernes 10:00am-)

お問い合わせは、愛知聖ルカセンターまでどうぞ。

Ang ELCC ay pinangangasiwaan ng Nagoya Youth Center na pag-aari ng Anglican/Episcopal Church of Japan-Chubu Diocese. Ang Nagoya Youth Center ay naitatag noong 1957 sa tulong at suporta ng Anglican Church of Canada.


 
2004年5月25日設置

トップページに戻る。